Hakkımızda

KOLUMAN MOTORLU ARAÇLAR A.Ş.

1965 yılında mümessillik ve ithalat alanında çalışmak üzere kurulmuş bir şirket olan KOLUMAN, bugün, motorlu araçlar ticareti ve satış sonrası hizmetler, treyler, damper, tanker, yangın söndürme üst yapıları, tuz serici, vakumlu süpürge, ön süpürge, kar bıçağı ve bir çok çeşit araç üst yapı satışı, pazarlama ve dış ticaret alanlarını kapsayan geniş bir alanda faaliyet göstermektedir. KOLUMAN, 1984 yılında Otomarsan’a ortak olarak, Mercedes-Benz’in Türkiye’de yeniden yapılanması sırasında, ülkemizin otomotiv pazarında önemli bir sorumluluk almıştır.

KOLUMAN Motorlu Araçlar A.Ş. finans, idare, satış, montaj, üretim ve uluslararası ticaret birimiyle idari yapısını oluştururken, işletme noktalarındaki başarılı hizmet ve servis anlayışı ile özel sektörün yanı sıra, başta T.C. Karayolları, Köy Hizmetleri Gen. Müd., Türk Silahlı Kuvvetleri, Orman Gen. Müd., Devlet Demiryolları olmak üzere birçok kamu kuruluşuna ve belediyelere yaptığı satışlar ve kurduğu tesislerle devlet sektörüne güvenle hizmetlerini sürdürmektedir.

KOLUMAN Motorlu Araçlar A.Ş.’nin tüm şubeleri ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi; ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında Alman ve Türk akreditasyonlarına sahip TÜV Thüringen e.V. ve Kiwa Belgelendirme kuruluşları tarafından belgelendirilmiş olup; 9001, 14001 ve 45001 yönetim sistemlerini tüm iş süreçlerinde başarıyla uygulamaya devam etmektedir.

1965 yılında mümessillik ve ithalat alanında çalışmak üzere kurulmuş bir şirket olan KOLUMAN, bugün, motorlu araçlar ticareti ve satış sonrası hizmetler, treyler, damper, tanker, yangın söndürme üst yapıları, tuz serici, vakumlu süpürge, ön süpürge, kar bıçağı ve bir çok çeşit araç üst yapı satışı, pazarlama ve dış ticaret alanlarını kapsayan geniş bir alanda faaliyet göstermektedir. KOLUMAN, 1984 yılında Otomarsan’a ortak olarak, Mercedes-Benz’in Türkiye’de yeniden yapılanması sırasında, ülkemizin otomotiv pazarında önemli bir sorumluluk almıştır.

KOLUMAN Motorlu Araçlar A.Ş. finans, idare, satış, montaj, üretim ve uluslararası ticaret birimiyle idari yapısını oluştururken, işletme noktalarındaki başarılı hizmet ve servis anlayışı ile özel sektörün yanı sıra, başta T.C. Karayolları, Köy Hizmetleri Gen. Müd., Türk Silahlı Kuvvetleri, Orman Gen. Müd., Devlet Demiryolları olmak üzere birçok kamu kuruluşuna ve belediyelere yaptığı satışlar ve kurduğu tesislerle devlet sektörüne güvenle hizmetlerini sürdürmektedir.

KOLUMAN Motorlu Araçlar A.Ş.’nin tüm şubeleri ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi; ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında Alman ve Türk akreditasyonlarına sahip TÜV Thüringen e.V. ve Kiwa Belgelendirme kuruluşları tarafından belgelendirilmiş olup; 9001, 14001 ve 45001 yönetim sistemlerini tüm iş süreçlerinde başarıyla uygulamaya devam etmektedir.

DAVRANIŞ ETİĞİMİZ

 • İş ilişkilerimizde yürürlükteki tüm kanunlara uygun davranırız.
 • Etik olmayan hiçbir ticari ilişkiye girmeyiz.
 • Rüşvet almak, vermek veya teklif etmek hiçbir şart altında kabul edilemez.
 • Her türlü mülkiyet hakkını korumaya azami özen gösteririz.
 • Sadece bizim değil, iş yaptığımız diğer şirketlerin de etik kurallarına saygılı ve uyumlu davranırız.
 • Personel, görev, yetki ve sistem olanaklarını kötüye kullanarak, her ne suretle olursa olsun kendisi, yakınları ve/veya üçüncü kişiler lehine ve/veya Şirket, aleyhinde menfaat temin etmez veya buna teşebbüs etmez.
 • Şirket personeli doğrudan veya dolaylı yollarla “tacir”, “esnaf” veya “serbest meslek erbabı” sayılmasını gerektiren çalışmalarda bulunamaz, aktif siyasetle uğraşamaz.
 • Personel, pozisyon ve görevleri gereği sahip olduğu şirket ve müşterilere ait bilgileri ilgili mevzuat çerçevesinde saklamakla yükümlüdür.
 • Yönetim Kurulu ve/veya İcra Kurulu ve/veya Müdürler Kurulu izni olmadıkça, personelin, Şirket işlemleri ve politikaları hakkında yayın organlarına yazılı ya da sözlü olarak bilgi ve demeç vermesi yasaktır. Personel, Şirketin itibarını sarsıcı veya çıkarlarını zedeleyici eylem ve beyanlarda bulunamaz.

Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız için değer ve farklılıklar yaratarak kalıcı üstünlükler sağlamak.

KMA Faaliyet alanlarımızda;

 • Geniş hizmet ağımızla dürüst, güvenilir, şeffaf ve kaliteli hizmet sunan,
 • Çözüm ortağı olarak, beklentilerin üzerinde müşteri memnuniyeti sağlayan,
 • Nitelikli ve motivasyona sahip çalışanların oluşturduğu,
 • Yenilikçi ve sektörü iyi tanıyan rekabetçi yapısı ile sürdürülebilir büyümeyi amaçlayan

bir şirkettir.

 • Üstün Müşteri Memnuniyeti
 • Yüksek Karlılık
 • Geniş Ürün ve Hizmet Portföyü
 • Sürdürülebilir Büyüme
 • Kurumsallık
 • Küreselleşme
 • Müşteri Odaklılık
 • Yenilikçilik
 • Kalite
 • Profesyonellik
 • Takım Çalışması
 • Çevreye Duyarlılık
 • Verimlilik
 • Karlılık
 • Şeffaflık
 • Hız ve Çeviklik
 • Sorumluluk